top of page

Hoe goed zijn jouw goede voornemens?

Cirkels Icoon.png

Goede voornemens? Fantastisch! Maar vooral als ze ook echt slagen. Wanneer is een goed voornemen geslaagd? En nog veel belangrijker; hoe doe je dat?!


Dat jij de wens hebt om iets te veranderen aan je gedrag is een mooi initiatief. En het feit dat je de moeite neemt om dit te lezen, laat zien dat je bereid bent om er moeite voor te doen.

Fantastisch want gedragsverandering vindt niet zomaar plaats, het vergt de nodige inzet.

“Mensen raken doorgaans veel beter gemotiveerd door de beweegredenen die zij zelf hebben ontdekt en uitgesproken, dan door de redenen die anderen aandragen”

Blaise Pascal, 17e eeuwse filosoof

Op deze pagina geven we een handreiking hoe we goede voornemens kunnen laten slagen. 

Begrijp je proces

Het veranderen van je gedrag is een proces. Als we dit van vandaag op morgen konden veranderen en volhouden, dan deden we dat wel! Om dit proces beter te begrijpen kan onderstaand model je helpen (Vernooij, J., 2012). Je doorloopt namelijk verschillende stadia.

Hieronder volgt een uitleg per fase:

Voorbeschouwing
In de eerste fase wordt verandering van gedrag niet overwogen. Mensen zijn zich in deze fase vaak niet bewust van hun risicogedrag en zijn niet overtuigd dat de voordelen van gedragsverandering zwaarder wegen dan de mogelijke nadelen.
Om mensen in deze fase te stimuleren om de betreffende gedragsverandering te overwegen, dienen ze zich bewust te worden van de noodzaak tot veranderen. Ook helpt het als ze er overtuigd van raken dat de balans tussen voor- en nadelen positief uitslaat naar de voordelen van gedragsverandering. Hier lijken dus met name attitude- en risicoperceptie van belang.

Overpeinzing
In de tweede fase wordt verandering (binnen de komende zes maanden) van het risicogedrag wel overwogen, maar er worden nog geen plannen gemaakt om op korte termijn (de komende 30 dagen) te veranderen.

Voorbereidingsfase
De derde fase, de voorbereidingsfase, begint als er wel concrete plannen zijn om het gedrag op korte termijn te veranderen.

Actiefase
In de vierde fase, de actiefase hebben individuen het risicogedrag veranderd. Zij zien naast de noodzaak om te veranderen, ook de mogelijkheden.

Gedragsbehoud
In deze fase hebben mensen hun risicogedrag al meer dan zes maanden geleden veranderd en die gedragsverandering sindsdien volgehouden.

In welk stadium zit je?

Mocht je nog aan het overwegen zijn of jij je gedrag wil veranderen, dan kan het helpen om het voor- en nadelenmatrix in te vullen. Pak een A4 papier en verdeel deze in onderstaande 4 vakken, en vul deze in.

Om jezelf inzicht te geven in hoe belangrijk deze verandering voor je is kan je de volgende schaal invullen:

 

1-10 score: vul in hoe belangrijk het voor jou is om te veranderen.
0 = niet belangrijk, 10 is heel belangrijk.

En om inzicht te krijgen in hoeveel vertrouwen jij hebt in de kans van slagen kan je deze schaal invullen:

 

1-10 score: vul in hoeveel vertrouwen jij hebt in het slagen van deze gedragsverandering.
0 = geen vertrouwen, 10 = alle vertrouwen.

Ben jij ervan overtuigd dat jij je gedrag wil veranderen? Dan kan je aan de slag met het actieplan. Ben jij nog aan het twijfelen, geef dit dan aan bij een van je therapeuten. Wij kunnen je ondersteunen in dit proces.

Motivatie

 

Het is belangrijk dat je intrinsiek gemotiveerd bent voor dit doel. We weten dat als we dingen voor een ander doen, de kans van slagen veel lager is. Om jezelf nog meer te laten geloven in dit doel kan je de volgende vragen beantwoorden:

 
Wensen
Wat zou er veranderen als je zou besluiten om dit te gaan doen?

Redenen
Wat zijn de 3 belangrijkste redenen om dit te gaan doen?

Mogelijkheden
Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat dit gaat slagen?
 

Noodzaak
Hoe belangrijk is het voor je om deze verandering door te voeren?

 

Actieplan

 

Vul dit actieplan in en bewaar deze. Mocht je een terugval hebben; helemaal niet erg. Pak dit actieplan er weer bij of doorloop nog eens de vorige stappen. Belangrijk is dat jij je focus legt op wat er wel goed gaat en de positieve punten van de gedragsverandering benadrukt.

 

Formuleer het doel. Welk gedrag wil jij veranderen, welk doel heeft dit? Het doel is dus niet gefocust op de actie maar op het resultaat. Dus niet: vanaf 1 januari ga ik elke dag een halfuur wandelen. Maar wat levert dit doel je op of wat is het werkelijke doel? Een betere conditie? Een fitter lichaam? Minder rugklachten?

Mijn doel (positief geformuleerd, binnen mijn eigen controle en toepasbaar):


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 


Belangrijkste reden waarom ik deze verandering wil doorvoeren:


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 


Voorwaarden die verbonden zijn met deze verandering zijn:


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Om mijn doel te bereiken ga ik het volgende doen:


Acties:                                                                       Wanneer:
-                                                                     -                     
-                                                                     -          
-                                                                     -                     Andere mensen kunnen mij op de volgende manieren bij deze verandering helpen:

Wie:                                                               Eventuele hulp:                              

  •                                                            -                                                        

  •                                                            -                     

  •                                                            -

 


Dit zijn de hindernissen die ik mogelijk tegenkom en zo kan ik ermee omgaan:

  •                       

  •  

  •  


 

Ik kan deze hindernis voorkomen door:


____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Als deze hindernis zich voordoet, dan doe ik het volgende:


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Aan deze resultaten kan ik zien dat mijn plan gelukt is:


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Zo ga ik het vieren:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

SUCCES! 

bottom of page