MAAK HIER

UW AFSPRAAK

Start hier knop.png
 
Cirkels Icoon.png

MANUELE THERAPIE

 

De manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een wetenschappelijke opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daardoor zijn manueel therapeuten experts bij de behandeling van klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

Over het algemeen wordt manuele therapie toegepast bij gezondheidsproblemen die naast pijn, gepaard kunnen gaan met bewegingsbeperkingen van de gewrichten.

Veelvoorkomende klachten die wij kunnen behandelen zijn:

 • Hoofd- en nekpijn, ook wel in combinatie met bewegingsbeperking van het hoofd en de nek;

 • Nek- en schouderklachten met pijn en mogelijk uitstraling naar de armen;

 • Lage rugklachten, ook met uitstraling naar de benen;

 • Hoge rugklachten, in combinatie met rib- en borstpijn;

 • Duizeligheid bij het bewegen van de nek;

 • Kaakklachten, in combinatie met nekklachten;

 • Heupklachten.

 

Onze specialisten: Richard Kienhorst, Gerard Koel, Stef Kuipers

 
Cirkels Icoon.png

GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

Als geriatriefysiotherapeuten zijn wij gespecialiseerd in de zorg en het ondersteunen van (kwetsbare) ouderen. Zo kunt u problemen ervaren bij het dagelijks bewegen zoals opstaan uit een stoel of bed, traplopen, minder evenwicht of conditie en toename van de kans op vallen. Dit heeft invloed de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Wij kunnen u begeleiden bij het verbeteren of behouden van uw dagelijks functioneren. Dit kan zowel in de praktijk als ook bij u thuis.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Begeleiding bij behouden of vergroten van de zelfredzaamheid,vitaliteit en welbevinden

 • Expertise op het gebied van complexe gezondheidsproblemen zoals ziekte van Parkinson, beroerte, dementie, gebroken heup

 • Interventies op gebied van stemming, angst, stress (valangst?)

 • Valanalyse in de thuissituatie

 • Valpreventietraining (in groep en individueel)

 • Geriatriefitness

 • Revalidatie na nieuwe knie en nieuwe heup

 • Revalidatie na ziekenhuisopname

 • Advies en informatie rondom verzorging/ hulpmiddelen.

 • Begeleiden/ instrueren mantelzorgers

 

Wij werken intensief samen met o.a. huisarts, praktijkondersteuner ouderen, geriater, thuiszorgteams, ergotherapeut en diëtist. 

 

Onze specialisten: Astrid Vegter en Dorien Westra

 
Cirkels Icoon.png

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE

De oncologiefysiotherapeut behandelt klachten veroorzaakt door een oncologische aandoening. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de kanker zelf of van de medische behandeling.

 

Veel voorkomende klachten wij kunnen behandelen en begeleiden zijn:

 • vermoeidheid

 • pijn

 • spanningsklachten

 • huidveranderingen

 • verminderde mobiliteit en spierkracht

 • veranderd gevoel ten opzichte van eigen lichaam

 • verminderde spierkracht

 • conditieverlies

 • ademhalingsproblemen.

 

Door bovengenoemde klachten kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s. Oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. Wanneer de klachten verminderen kunt u uw dagelijkse activiteiten beter volhouden en uitvoeren en heeft dit een positieve invloed op uw welzijn.

 

Onze specialist: Linda Kempers

 
Cirkels Icoon.png

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stress gerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Deze klachten worden psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is lang niet altijd meteen duidelijk. De lichamelijke signalen worden

dikwijls eerst genegeerd of niet herkend.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:

 • vermoeidheid,duizeligheid

 • spier- en gewrichtspijn

 • hoofdpijn, nek- en rugklachten

 • benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen

 • maag- en buikklachten

 • verlaagde weerstand

 • chronisch onbegrepen pijnklachten

 • algeheel gevoel van onbehagen,lusteloosheid

 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

 • slecht slapen of teveel slapen

 • somber zijn, piekeren, angstig of onzeker zijn

 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

 • overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik

 

Als eerste zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in de klachten en de hulpvraag. Daarbij kijken we naar de mogelijke emotionele, lichamelijke en mentale (over)belasting. Vervolgens stellen wij samen met u een therapieplan op, hierbij is uw eigen inbreng en actieve inzet van groot belang.

 

Onze specialisten: Hedwig Hilhorst

 
Cirkels Icoon.png

OEDEEMFYSIOTHERAPIE

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. De oorzaak is een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem met allemaal een verschillende oorzaak. Oedeem komt onder meer voor bij kanker, bloedvatproblemen of littekens. Het kan ook een gevolg zijn van een operatie, bestraling, chemotherapie of een ongeval. Een lymfoedeem kan ook aangeboren zijn. 

 

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met o.a.

 • oefentherapie

 • manuele lymfdrainage

 • compressietherapie

 • lymftaping,

 • advisering en voorlichting  

 • ademhalingsoefeningen

 

Hierdoor vermindert het vochtprobleem en kunt u beter bewegen en uw dagelijkse activiteiten beter uitvoeren.

 

Onze specialisten: Linda Kempers en Deborah Waaijer

 
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE OP HAPTONOMISCHE BASIS

De haptonomische benadering heeft tot doel de beleving van voelen weer een plek te geven in het dagelijks leven. Het is een basale, lichaamsgerichte begeleiding waarbij wij gebruik maken van oefeningen in de ruimte,- met materiaal en direct contact door middel van aanraking.

Het letterlijk aan den lijve ervaren geeft inzicht in uw eigen belastbaarheid. Hierdoor ontstaat bewustzijn hoe met spanning en druk om te gaan en leert u luisteren naar de signalen die uw lichaam uitzendt. Zo wordt de aandacht vergroot van denk- of reactiepatronen die herstel van uw klacht belemmeren.

Indicaties voor deze begeleiding zijn onder andere:

 • aan stress verbonden lichamelijke klachten, verlies in vertrouwen eigen lijf

 • klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak (o.a. hyperventilatie, hoofdpijnklachten,chronische spier,- of gewrichtspijnen, slapeloosheid)

 • een verminderd herstelvermogen van het lichaam

 • onrust in eigen lijf en overspannenheid

Onze specialisten: Astrid Vegter en Hedwig Hilhorst

 
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ PARKINSON

Wanneer de neuroloog, de parkinsonverpleegkundige of uw huisarts een verwijzing of advies voor fysiotherapie heeft gegeven, dan kunt u bij ons terecht voor begeleiding. Tijdens de eerste afspraak bespreken wij samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunt u in onze praktijk of wanneer nodig aan huis behandeld worden.

Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet, dit is een netwerk van hulpverleners die bij de zorg van mensen met de ziekte van Parkinson betrokken zijn. Wij onderhouden zo nodig intensieve contacten met o.a. ergotherapeut, diëtist, logopedist,parkinsonverpleegkundige en neuroloog. Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid tijdens het functioneren in de dagelijkse omgeving.

Onze parkinsontherapeuten helpen u om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig begeleiden zij bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kan de therapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U leert uw mogelijkheden beter kennen, een belangrijk onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Wanneer nodig wordt uw partner of verzorger bij de behandeling betrokken.

Onze specialist: Astrid Vegter

 
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ CLAUDICATIO INTERMITTENS

 

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met deze aandoening vaak stil moeten staan vanwege pijn en voor een etalage kan het stilstaan goed worden gecamoufleerd.

 

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten op zoals een stekende krampende pijn, vermoeidheid en een zwaar gevoel in de benen. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk soms lastig. Door looptraining kunnen operaties eventueel worden voorkomen.

 

Het doel van de behandeling van etalagebenen is:

 • het vertragen van verdere ontwikkeling van slagaderverkalking

 • het vergroten van de loopafstand

 • verbeteren van conditie en spierkracht

 • stimuleren van een actieve levensstijl

 

Fysiotherapie Wooldersteen is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet waardoor, bij verwijzing van een specialist of huisarts, 37 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Onze specialist: Linda Kempers

 

 
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ DUIZELIGHEIDSKLACHTEN

Fysiotherapie Wooldersteen heeft een samenwerkingsverband met de KNO-artsen van ZGT Hengelo. Via de KNO- arts wordt vaak verwezen naar onze praktijk voor de behandeling van duizeligheid.

Aan de hand van de verschijnselen wordt een onderzoek gestart.


Aangezien er vele oorzaken zijn voor het ontstaan van duizeligheidsklachten is het belangrijk de oorzaak van de klachten te bepalen.


Deze kan gelegen zijn in het evenwichtsorgaan, de hersenen of de nek.
Bij duizeligheid die voortkomt uit het evenwichtsorgaan kunnen wij u helpen door middel van bepaalde bewegingsmanoeuvres en/of oefenprogramma’s.

Onze specialist: Dorien Westra, Manon Molenkamp

 
Cirkels Icoon.png

DRY NEEDLING

Dry Needling is een relatief nieuwe behandelvorm waarbij men met een dunne ‘droge’ (acupunctuur) naald in en rondom een triggerpoint prikt. Een triggerpoint is een lokale verharding in een spier (ook wel bekend als een spierknoop) die kan leiden tot pijn, stijfheid en/of krachtsverlies. De pijn kan lokaal zijn maar ook doortrekken naar een ander gebied. Zo kan bijvoorbeeld een triggerpoint in de rug of bil, pijn in het been geven.

Bij het aanprikken van de desbetreffende plek zal een korte aanspanning van de spier plaats vinden waardoor deze nadien snel en langdurig(er) ontspant en de pijn verminderd. Er wordt geen vloeistof ingebracht.

Dry Needling is geen vervanging voor de fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling maar een aanvulling. Zo zult u ook oefeningen moeten doen voor een optimaal resultaat.

Voor meer informatie over deze behandelvorm en triggerpoints verwijzen we u naar https://www.dryneedling.nl Dry Needling valt onder de reguliere fysiotherapie.

Onze specialisten: Richard Kienhorst en Stef Kuipers

 
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE NA CORONA

Een doorgemaakte infectie met Covid-19 kan grote impact hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Veel mensen ervaren vermoeidheid, spierklachten, ademhalingsproblemen en een verminderde conditie. Ook verwerkingsproblematiek zoals angst en onzekerheid kunnen factoren zijn die mensen beperken om de draad weer op te pakken.

De aanpak bij Fysiotherapie Wooldersteen zal multidisciplinair worden aangeboden. Onze reeds bestaande samenwerking met Kracht Ergotherapie zal ook bij dit programma worden ingezet.

Het verbeteren van uw belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal) staat hierbij voorop en monitoren wij continu.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

De intake wordt gedaan door een longfysiotherapeut. In dit gesprek zal het beloop aan bod komen, brengen wij uw (rest) klachten in beeld en stellen wij samen met u een behandelplan op. De fysiotherapeut richt zich met name op het verbeteren van spierkracht, longfunctie en conditie.

De ergotherapeut zal onder meer kijken naar de balans tussen belasting en belastbaarheid, het optimaal functioneren in de thuissituatie en het begeleiden bij de opbouw van werkzaamheden.

Daarnaast worden onze  psychosomatische fysiotherapeuten ingezet waarbij vooral zal worden ingegaan op de mentale gevolgen van het doormaken van het Coronavirus.

Omdat de juiste voeding essentieel is voor een goed herstel, zal, indien nodig, ook onze leefstijlcoach bij de revalidatie worden betrokken.  Zo werken wij samen met u op weg naar herstel.

 

Wordt dit traject vergoed?

Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent echter wel dat het verrekend wordt met het eigen risico. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Het gaat om 50 behandelingen fysiotherapie en 10 uur ergotherapie.

De verwijzer bepaalt of u paramedische zorg nodig heeft na een COVID-19 infectie. De eerste behandeling moet binnen 1 maand na verwijzing plaatsvinden.

Meer informatie over paramedische herstelzorg kunt u vinden in de informatiebrief van Zorginstituut Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brief/2020/09/24/informatiebrief-vergoeding-paramedische-herstelzorg-na-covid-19

Onze specialisten: Manon Molenkamp, Deborah Waaijer, Hedwig Hilhorst, Richard Kienhorst