top of page

MAAK HIER

UW AFSPRAAK

Start hier knop.png
MANUELE THERAPIE
Cirkels Icoon.png

MANUELE THERAPIE

 

De manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een wetenschappelijke opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daardoor zijn manueel therapeuten experts bij de behandeling van klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

Over het algemeen wordt manuele therapie toegepast bij gezondheidsproblemen die naast pijn, gepaard kunnen gaan met bewegingsbeperkingen van de gewrichten.

Veelvoorkomende klachten die wij kunnen behandelen zijn:

 • Hoofd- en nekpijn, ook wel in combinatie met bewegingsbeperking van het hoofd en de nek;

 • Nek- en schouderklachten met pijn en mogelijk uitstraling naar de armen;

 • Lage rugklachten, ook met uitstraling naar de benen;

 • Hoge rugklachten, in combinatie met rib- en borstpijn;

 • Duizeligheid bij het bewegen van de nek;

 • Kaakklachten, in combinatie met nekklachten;

 • Heupklachten.

 

Onze specialisten: Richard Kienhorst, Stef Kuipers, Petra Jacobs, Tim Grunder

GERIATRIEFYSIOTHERAPIE
Cirkels Icoon.png

GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

Als geriatriefysiotherapeuten zijn wij gespecialiseerd in de zorg en het ondersteunen van (kwetsbare) ouderen. Zo kunt u problemen ervaren bij het dagelijks bewegen zoals opstaan uit een stoel of bed, traplopen, minder evenwicht of conditie en toename van de kans op vallen. Dit heeft invloed de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Wij kunnen u begeleiden bij het verbeteren of behouden van uw dagelijks functioneren. Dit kan zowel in de praktijk als ook bij u thuis.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Begeleiding bij behouden of vergroten van de zelfredzaamheid,vitaliteit en welbevinden

 • Expertise op het gebied van complexe gezondheidsproblemen zoals ziekte van Parkinson, beroerte, dementie, gebroken heup

 • Interventies op gebied van stemming, angst, stress (valangst?)

 • Valanalyse in de thuissituatie

 • Valpreventietraining (in groep en individueel)

 • Geriatriefitness

 • Revalidatie na nieuwe knie en nieuwe heup

 • Revalidatie na ziekenhuisopname

 • Advies en informatie rondom verzorging/ hulpmiddelen.

 • Begeleiden/ instrueren mantelzorgers

 

Wij werken intensief samen met o.a. huisarts, praktijkondersteuner ouderen, geriater, thuiszorgteams, ergotherapeut en diëtist. 

 

Onze specialisten: Astrid Vegter en Dorien Westra

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE
Cirkels Icoon.png

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE

De oncologiefysiotherapeut behandelt klachten veroorzaakt door een oncologische aandoening. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de kanker zelf of van de medische behandeling.

 

Veel voorkomende klachten die wij kunnen behandelen en begeleiden zijn:

 • vermoeidheid

 • pijn

 • spanningsklachten

 • huidveranderingen

 • verminderde mobiliteit en spierkracht

 • veranderd gevoel ten opzichte van eigen lichaam

 • verminderde spierkracht

 • conditieverlies

 • ademhalingsproblemen.

 

Door bovengenoemde klachten kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s. Oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. Wanneer de klachten verminderen kunt u uw dagelijkse activiteiten beter volhouden en uitvoeren en heeft dit een positieve invloed op uw welzijn.

 

Onze specialisten: Linda Kempers en Deborah Waaijer

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Cirkels Icoon.png

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stress gerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Deze klachten worden psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is lang niet altijd meteen duidelijk. De lichamelijke signalen worden

dikwijls eerst genegeerd of niet herkend.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:

 • vermoeidheid,duizeligheid

 • spier- en gewrichtspijn

 • hoofdpijn, nek- en rugklachten

 • benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen

 • maag- en buikklachten

 • verlaagde weerstand

 • chronisch onbegrepen pijnklachten

 • algeheel gevoel van onbehagen,lusteloosheid

 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

 • slecht slapen of teveel slapen

 • somber zijn, piekeren, angstig of onzeker zijn

 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

 • overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik

 

Als eerste zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in de klachten en de hulpvraag. Daarbij kijken we naar de mogelijke emotionele, lichamelijke en mentale (over)belasting. Vervolgens stellen wij samen met u een therapieplan op, hierbij is uw eigen inbreng en actieve inzet van groot belang.

 

Onze specialisten: Marlous Berkel

OEDEEMFYSIOTHERAPIE
Cirkels Icoon.png

OEDEEMFYSIOTHERAPIE

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. De oorzaak is een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem met allemaal een verschillende oorzaak. Oedeem komt onder meer voor bij kanker, bloedvatproblemen of littekens. Het kan ook een gevolg zijn van een operatie, bestraling, chemotherapie of een ongeval. Een lymfoedeem kan ook aangeboren zijn. 

 

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met o.a.

 • oefentherapie

 • manuele lymfdrainage

 • compressietherapie

 • lymftaping,

 • advisering en voorlichting  

 • ademhalingsoefeningen

 

Hierdoor vermindert het vochtprobleem en kunt u beter bewegen en uw dagelijkse activiteiten beter uitvoeren.

 

Onze specialisten: Linda Kempers en Deborah Waaijer

HAPTONOMISCHE BASIS
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE OP HAPTONOMISCHE BASIS

De haptonomische benadering heeft tot doel de beleving van voelen weer een plek te geven in het dagelijks leven. Het is een basale, lichaamsgerichte begeleiding waarbij wij gebruik maken van oefeningen in de ruimte,- met materiaal en direct contact door middel van aanraking.

Het letterlijk aan den lijve ervaren geeft inzicht in uw eigen belastbaarheid. Hierdoor ontstaat bewustzijn hoe met spanning en druk om te gaan en leert u luisteren naar de signalen die uw lichaam uitzendt. Zo wordt de aandacht vergroot van denk- of reactiepatronen die herstel van uw klacht belemmeren.

Indicaties voor deze begeleiding zijn onder andere:

 • aan stress verbonden lichamelijke klachten, verlies in vertrouwen eigen lijf

 • klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak (o.a. hyperventilatie, hoofdpijnklachten,chronische spier,- of gewrichtspijnen, slapeloosheid)

 • een verminderd herstelvermogen van het lichaam

 • onrust in eigen lijf en overspannenheid

Onze specialisten: Astrid Vegter

FYSIOTHERAPIE BIJ PARKINSON
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ PARKINSON

Wanneer de neuroloog, de parkinsonverpleegkundige of uw huisarts een verwijzing of advies voor fysiotherapie heeft gegeven, dan kunt u bij ons terecht voor begeleiding. Tijdens de eerste afspraak bespreken wij samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunt u in onze praktijk of wanneer nodig aan huis behandeld worden.

Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet, dit is een netwerk van hulpverleners die bij de zorg van mensen met de ziekte van Parkinson betrokken zijn. Wij onderhouden zo nodig intensieve contacten met o.a. ergotherapeut, diëtist, logopedist,parkinsonverpleegkundige en neuroloog. Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid tijdens het functioneren in de dagelijkse omgeving.

Onze parkinsontherapeuten helpen u om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig begeleiden zij bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kan de therapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U leert uw mogelijkheden beter kennen, een belangrijk onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Wanneer nodig wordt uw partner of verzorger bij de behandeling betrokken.

Onze specialist: Astrid Vegter en Manon Molenkamp

CLAUDICATIO
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ CLAUDICATIO INTERMITTENS

 

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met deze aandoening vaak stil moeten staan vanwege pijn en voor een etalage kan het stilstaan goed worden gecamoufleerd.

 

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten op zoals een stekende krampende pijn, vermoeidheid en een zwaar gevoel in de benen. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk soms lastig. Door looptraining kunnen operaties eventueel worden voorkomen.

 

Het doel van de behandeling van etalagebenen is:

 • het vertragen van verdere ontwikkeling van slagaderverkalking

 • het vergroten van de loopafstand

 • verbeteren van conditie en spierkracht

 • stimuleren van een actieve levensstijl

 

Fysiotherapie Wooldersteen is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet waardoor, bij verwijzing van een specialist of huisarts, 37 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Onze specialist: Linda Kempers

 

DUIZELIGHEIDSKLACHTN
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE BIJ DUIZELIGHEIDSKLACHTEN

Fysiotherapie Wooldersteen heeft een samenwerkingsverband met de KNO-artsen van ZGT Hengelo. Via de KNO- arts wordt vaak verwezen naar onze praktijk voor de behandeling van duizeligheid.

Aan de hand van de verschijnselen wordt een onderzoek gestart.


Aangezien er vele oorzaken zijn voor het ontstaan van duizeligheidsklachten is het belangrijk de oorzaak van de klachten te bepalen.


Deze kan gelegen zijn in het evenwichtsorgaan, de hersenen of de nek.
Bij duizeligheid die voortkomt uit het evenwichtsorgaan kunnen wij u helpen door middel van bepaalde bewegingsmanoeuvres en/of oefenprogramma’s.

Onze specialist: Dorien Westra, Manon Molenkamp

DRY NEEDLING
Cirkels Icoon.png

DRY NEEDLING

Dry Needling is een relatief nieuwe behandelvorm waarbij men met een dunne ‘droge’ (acupunctuur) naald in en rondom een triggerpoint prikt. Een triggerpoint is een lokale verharding in een spier (ook wel bekend als een spierknoop) die kan leiden tot pijn, stijfheid en/of krachtsverlies. De pijn kan lokaal zijn maar ook doortrekken naar een ander gebied. Zo kan bijvoorbeeld een triggerpoint in de rug of bil, pijn in het been geven.

Bij het aanprikken van de desbetreffende plek zal een korte aanspanning van de spier plaats vinden waardoor deze nadien snel en langdurig(er) ontspant en de pijn verminderd. Er wordt geen vloeistof ingebracht.

Dry Needling is geen vervanging voor de fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling maar een aanvulling. Zo zult u ook oefeningen moeten doen voor een optimaal resultaat.

Voor meer informatie over deze behandelvorm en triggerpoints verwijzen we u naar https://www.dryneedling.nl Dry Needling valt onder de reguliere fysiotherapie.

Onze specialisten: Richard Kienhorst en Stef Kuipers

ECHOGRAFIE
Cirkels Icoon.png

ECHOGRAFIE

Echografie kan een goede toevoeging zijn in de diagnostiek van klachten van pezen en spieren. Aan de hand van de klachten die u beschrijft en de uitkomst van een aantal testen die we bij u uitvoeren, wordt er bepaald of het inzetten van echografie zinvol is. Tijdens de echo krijgt u een duidelijke uitleg van wat we zien en kunnen we de kwaliteit beoordelen van pezen, spieren en andere lichamelijke structuren. Aan de hand van de uitkomst van al deze diagnostiek kunnen we een plan maken om het herstel te bevorderen.

Onze specialist: Tim Grunder

SCHOCKWAVE
Cirkels Icoon.png

SCHOCKWAVE THERAPIE

Een behandelmethode bij irritatie van pees- en of spierweefsel is shockwave. Deze behandelmethode is bewezen effectief bij verschillende peesaandoeningen zoals onder andere hielspoor, schouderpijn en een tenniselleboog. Het doel van de behandeling is om de doorbloeding in pees- of spierweefsel te bevorderen zodat het kan herstellen. Indien shockwave een effectieve behandelmogelijkheid blijkt, zal er binnen 4-6 weken enig resultaat verwacht worden. Ook als u al meer dan een jaar klachten heeft. De shockwave wordt toegepast als een onderdeel van een algehele behandeling.

Onze specialisten: Tim Grunder, Richard Kienhorst, Petra Jacobs

Cirkels Icoon.png

GOLFFYSIOTHERAPIE

Een opgelopen blessure door het golfen of door een andere oorzaak is vervelend en betekent vaak dat u een tijd niet kunt golfen. De golffysiotherapeut helpt u graag het plezier in het golfen weer terug te krijgen door middel van een behandeling, vaak in combinatie met specifieke training, die speciaal gericht is op uw klachten. Het is belangrijk een goede opbouw in belasting met golfen te creëren zodat herhaling van blessures ook voorkomen kan worden. Ook worden er in de wintermaanden golffitnesstrainingen in groepsverband aangeboden.

Onze specialist:  Petra Jacobs

Golffysiotherape
FYSIOTHEAPIE NA CORONA
Cirkels Icoon.png

FYSIOTHERAPIE NA CORONA

Een doorgemaakte infectie met Covid-19 kan grote impact hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Veel mensen ervaren vermoeidheid, spierklachten, ademhalingsproblemen en een verminderde conditie. Ook verwerkingsproblematiek zoals angst en onzekerheid kunnen factoren zijn die mensen beperken om de draad weer op te pakken.

De aanpak bij Fysiotherapie Wooldersteen zal multidisciplinair worden aangeboden. Onze reeds bestaande samenwerking met Kracht Ergotherapie zal ook bij dit programma worden ingezet.

Het verbeteren van uw belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal) staat hierbij voorop en monitoren wij continu.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

De intake wordt gedaan door een longfysiotherapeut. In dit gesprek zal het beloop aan bod komen, brengen wij uw (rest) klachten in beeld en stellen wij samen met u een behandelplan op. De fysiotherapeut richt zich met name op het verbeteren van spierkracht, longfunctie en conditie.

De ergotherapeut zal onder meer kijken naar de balans tussen belasting en belastbaarheid, het optimaal functioneren in de thuissituatie en het begeleiden bij de opbouw van werkzaamheden.

Daarnaast worden onze  psychosomatische fysiotherapeuten ingezet waarbij vooral zal worden ingegaan op de mentale gevolgen van het doormaken van het Coronavirus.

Omdat de juiste voeding essentieel is voor een goed herstel, zal, indien nodig, ook onze leefstijlcoach bij de revalidatie worden betrokken.  Zo werken wij samen met u op weg naar herstel.

 

Wordt dit traject vergoed?

Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent echter wel dat het verrekend wordt met het eigen risico. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Het gaat om 50 behandelingen fysiotherapie en 10 uur ergotherapie.

De verwijzer bepaalt of u paramedische zorg nodig heeft na een COVID-19 infectie. De eerste behandeling moet binnen 1 maand na verwijzing plaatsvinden.

Meer informatie over paramedische herstelzorg kunt u vinden in de informatiebrief van Zorginstituut Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brief/2020/09/24/informatiebrief-vergoeding-paramedische-herstelzorg-na-covid-19

Onze specialisten: Manon Molenkamp, Deborah Waaijer,

                                   Richard Kienhorst, Marlous Berkel

Cirkels Icoon.png

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE

Fysiotherapie Wooldersteen heeft met haar leefstijlcoaching de kennis in huis voor een gezond leven. Of het nu gaat om gezond eten, bewegen, minder spanning ervaren en lekker slapen of het gaat om het aanpassen van jouw gedrag naar gezond gedrag; de BLCN geregistreerde leefstijlcoach heeft kennis en kunde in huis op al deze thema’s.

Wij bieden het gratis leefstijlprogramma met de naam De Gecombineerde Leefstijl Interventie, afgekort de GLI, aan. Dit doen wij met ons COOL, Coachen Op Leefstijl, programma. In de basisverzekering worden 4 erkende leefstijlprogramma’s volledig vergoed zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. COOL is één van deze programma’s.

Eigen regie in je leefstijl, dat wil je toch ook?

Wat houdt het COOL programma exact in?

 • Één vaste leefstijlcoach

 • 8 individuele gesprekken met de coach over jouw eigen thema’s

 • 16 bijeenkomsten met jouw groep en de coach.

Samen in een groep behandel je allerlei onderwerpen op de grote hoofdthema’s Bewegen, Voeding, Slapen, Ontspannen en Gedrag. Naast de 16 groepsbijeenkomsten, zijn er ook 8 individuele coachingsgesprekken. Je hebt zelf de regie en bepaalt dus ook zelf op welke thema’s jij extra aandacht wilt besteden.

Het programma bestaan uit 2 onderdelen:

 • Basisprogramma:

De eerste 8 maanden is er iedere maand een groepsbijeenkomst en worden er 4 individuele gesprekken gepland. In deze maanden leer je je eigen patronen herkennen en leer je hoe ons brein werkt waardoor je gaat begrijpen waarom het lastig is om je gedrag te veranderen. Door de kennis te krijgen hoe het je wel gaat lukken, kun je er actief mee aan de slag op alle thema’s.

 • Onderhoudsprogramma:

In de volgende fase van 16 maanden is er 1 x per 2 maanden een groepsbijeenkomst en worden er 4 individuele gesprekken gepland. In deze fase ga jij je gezonde gedrag volhouden. Natuurlijk bestaat de kans dat je wel eens terugvalt maar je hebt geleerd hoe je jezelf weer kunt herpakken.

Alle thema’s worden nog eens langsgelopen. Hierbij zal je steeds beter jouw eigen valkuilen herkennen en weet je hier steeds beter mee om te gaan zodat je aan het einde van de 2 jaar zelf de regie hebt in het volhouden van gezond gedrag!

Wil je meer informatie of hulp bij het regelen van een doorverwijzing? Bel of mail en we nemen z.s.m. contact met je op.

Deelname kan alleen bij een verwijzing van de huisarts medisch specialist. Je huisarts kan voor de aanmelding Zorg Domein gebruiken of een papieren verwijzing meegeven.

Onze specialist: Richard Kienhorst

GLI
Cirkels Icoon.png

NLP COACHING

Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode om snel te ontdekken hoe wij als mensen onze manier van denken en voelen organiseren, onze taal gebruiken en ons gedragen om de resultaten te krijgen zoals we ze krijgen.

 

De NLP-coach helpt u om te ontdekken en te begrijpen hoe u de dingen doet die u doet en deze kunt veranderen. We gaan met u in gesprek om te achterhalen wat belemmerende overtuigingen zijn waardoor het niet lukt om een bepaald resultaat te behalen en gaan we op zoek om  uw gewenste doel te behalen. Denk daarbij aan verminderen van stress, meer rust in het hoofd, emoties controleren, keuzes leren maken, starten met sporten etc.

Onze specialist: Petra Jacobs

NLP
Cirkels Icoon.png

VALPREVENTIE

Vallen en struikelen komt vaak voor bij ouderen boven de 65 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de mensen boven de 65 jaar minimaal één keer per jaar valt. Bij mensen ouder dan 80 jaar, neemt de kans op een valpartij toe met 50%.

Sommige mensen durven door hun valangst de deur niet meer uit en komen zo in een sociaal isolement. Het doel van het oefenprogramma is het verkleinen van de kans op een valincident en eventuele gevolgen te beperken. Tijdens de training wordt uiteraard rekening gehouden met uw niveau van lichamelijk functioneren.

 

De cursus is geschikt voor iedereen die bang is om te vallen, onzeker loopt, vaak struikelt of reeds gevallen is. We nemen een aantal balans- en krachttesten af om de problemen in kaart te brengen en  kijken of er in de dagelijkse leefomgeving situaties zijn die het risico op een valincident vergroten.

Vervolgens wordt er een programma op maat opgesteld waarbij naast kracht- en balansoefeningen ook aandacht wordt besteed aan het weer opstaan na een val en indien toch noodzakelijk het aanleren van het lopen met een rollator of stok.

Indien u niet naar de praktijk kan komen bestaat er ook de mogelijkheid dat wij bij u aan huis komen.

 

Onze specialisten: Dorien Westra en Astrid Vegter

Valpeventie
bottom of page