top of page

Fysiotherapie in zwaar (nood)weer!

Cirkels Icoon.png

Zoals u wellicht heeft vernomen hebben we alle tarieven voor het jaar 2023 verhoogd. Zowel het tarief fysiotherapie, gespecialiseerde fysiotherapie als de medische fitness en gym. 

De verhoging hebben we niet zomaar moeten doorvoeren en we zijn ons er terdege van bewust dat deze fors is ten opzichte van 2022. Deze verhoging is daadwerkelijk noodzakelijk om als praktijk niet alleen de kosten te kunnen dekken maar ook te kunnen blijven investeren in zowel materieel als goed gekwalificeerde medewerkers.

De afgelopen jaren is door zorgverzekeraars op de fysiotherapie dermate bezuinigd dat we momenteel niet kostendekkend kunnen werken (laat staan investeren in de toekomst). 

Naast de tekortkoming in vergoeding en te lage tariefstelling is momenteel ook de forse inflatie van invloed.

 

Ook voor het jaar 2023 zijn de vergoedingen dermate laag en de investeringen, die opgelegd worden door de verzekeraar, zo hoog dat de fysiotherapie ten onder dreigt te gaan. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat zorgverzekeraars al jaren fors onder de kostprijs vergoeden: soms wel 10 euro per behandeling! 

Als voorbeeld: als u een aanvullende verzekering heeft zal de factuur rechtstreeks naar de verzekering gestuurd worden. Het bedrag dat een verzekeraar vergoed ligt dus vele malen lager dan het tarief dat de praktijk nodig heeft om gezond te blijven. Het verschil heeft de praktijk dus ook al jaren niet ontvangen.

 

De praktijk heeft voor 2023 moeten besluiten niet met iedere verzekeraar een contract te tekenen. Simpelweg op basis van vergoeding en de administratieve eisen. Dit heeft als consequentie dat u als zorgafnemer de factuur van ons ontvangt en zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende)verzekering krijgt u hier vergoeding van.

 

We zijn ervan overtuigd dat de fysiotherapie en ook de medische fitness en gym een van de belangrijkste pijlers zijn op gebied van gezondheid. Goede beweegzorg zal leiden tot afname van curatieve zorg! 

 

Laat de mens niet alleen meer bewegen maar vooral ook goed. We zien in toenemende mate dat fysiotherapeutische behandeling wordt uitgesteld en soms zelfs vermeden wegens kosten. De verzekeraar heeft in de afgelopen jaren fors gesneden in het aantal vergoedingen per aanvullend pakket maar ook in de vergoeding bij chronische aandoeningen. Daarnaast zien wij dat mensen zorgverzekeringsafhankelijk zijn gaan denken. We proberen een probleem aan ons beweegapparaat binnen het aantal vergoedingen van de verzekeraar ‘op te lossen’. De kosten zijn dus leidend voor het resultaat. We zijn gaan denken in ‘noodzakelijke zorg’. Deze is per definitie te laat.

Cirkels Icoon.png

TARIEVEN 2023

Reguliere zitting fysiotherapie€ 45

Geriatrie fysiotherapie€ 60

Manuele therapie €  60

Oedeem fysiotherapie €  60

Psychosomatische fysiotherapie € 60

Toeslag bij behandeling aan huis € 20

Sceening bij DTF (Directe Toegang Fysiotherapie) € 20

Intake en onderzoek na screening € 60

Lange zitting fysiotherapie € 60

Intake en onderzoek na verwijzing € 60

bottom of page